Statens selskaber

Statens selskaber

Staten ejer helt eller delvist pr. 27. april 2020 28 selskaber – 15 aktieselskaber, 10 selvstændige offentlige virksomheder mv., samt tre interessentskaber. I nogle af selskaberne er staten eneejer, mens staten i andre selskaber er én blandt flere ejere.

Selskaberne udfører en række samfundsmæssigt vigtige opgaver, samtidig med at selskabernes virksomhed i hovedsagen udøves under de samme vilkår som i den private sektor.

Staten anvender i mange tilfælde selskabsformen som organisatorisk ramme for aktiviteter, der har karakter af forretningsmæssig virksomhed, fordi der vurderes at kunne opnås betydelige fordele ved at markedsorientere samt konkurrenceudsætte aktiviteter, der hidtil er blevet varetaget inden for den statslige forvaltning. Større vægt på forretningsmæssige hensyn ved beslutninger om drift og investeringer har således oftest ført til større effektivitet, lavere priser og bedre kvalitet i overensstemmelse med brugernes efterspørgsel.