Offentliggørelse af Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 3

07-12-2009

Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 3 offentliggøres på Finansministeriets hjemmeside fredag den 11. december 2009 kl. 11.00.

Økonomisk Redegørelse indeholder regeringens prognose for dansk økonomi frem til og med 2011.

En pressemeddelelse med information om statens nettofinansierings- og lånebehov bliver offentliggjort på Finansministeriets hjemmeside samme dag kl. 9.00.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen afholder kl. 13.00 en baggrundsbriefing om redegørelsen for journalister med pressekort.

De trykte publikationer vil – mod forevisning af pressekort – kunne afhentes i Finansministeriets reception mandag den 14. december fra kl. 9.00.

Yderligere oplysninger om Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 3 kan fås ved henvendelse til:

Kontorchef Martin Nygaard Jørgensen på tlf. 33 92 41 38 – Økonomisk Redegørelse.

Kontorchef Sysser Davidsen på tlf. 33 92 41 22 – Budgetoversigt 3.

Tilmelding til baggrundsbriefing hos kommunikationschef Søren Gregersen på tlf. 33 92 40 08.