SAS AB - kapitaludvidelse

02-02-2009

Bestyrelsen for SAS AB har præsenteret Core SAS, der har til formål at imødegå de udfordringer, som selskabet og luftfartsindustrien står overfor. For at understøtte gennemførelsen af Core SAS har SAS AB besluttet at søge ca. 6 mia. SEK i ny kapital gennem en fortegningsretsemission.

Regeringen har over for bestyrelsen for SAS AB udtrykt sin støtte til processen og vil anmode Folketingets Finansudvalg om tilslutning til, at den danske stat kan deltage i tegningen af nye aktier, svarende til statens nuværende ejerandel på ca. 14,3 pct. Med en forventet kapitaltilførsel på ca. 6 mia. SEK vil den danske stats andel svare til ca. 600 mio. DKK.

Finansminister Lars Løkke Rasmussen udtaler:

Core SAS indeholder efter vores vurdering tiltag, der er nødvendige for at skabe et lønsomt SAS og give aktionærerne et markedsmæssigt afkast. På den baggrund er det naturligt for os som ejere at tage vores del af ansvaret. 

Vi forventer endvidere, at SAS fortsætter arbejdet med at mindske selskabets omkostninger. Det er nødvendigt for at skabe et konkurrencedygtigt SAS. 

SAS’ fokusering på kerneforretningen og reduktionen af rutenettet vil have konsekvenser for de danske flypassagerer, selskabets medarbejdere og Københavns Lufthavn. Konkurrencen i luftfartssektoren betyder imidlertid, at det ikke i længden er muligt for SAS at opretholde tabsgivende ruter, men også at andre flyselskaber formentlig vil overtage mange af de ruter, som SAS ser sig nødsaget til at indstille.

Den danske stats tegning af nye aktier i SAS AB er bl.a. betinget af, at transaktionen anbefales af bestyrelsen for SAS AB over for generalforsamlingen, at udbuddet er garanteret, herunder at de øvrige store aktionærer deltager, og at Folketingets Finansudvalg giver sin tilslutning.

Den danske stats ejerandel i SAS AB er 14,3 pct., den svenske stats 21,4 pct. og den norske stats 14,3 pct. De resterende 50 pct. er ejet af private investorer.