Stigning i ledigheden i januar

26-02-2009

Danmarks Statistik har i dag offentliggjort ledighedstal for januar. Den sæsonkorrigerede ledighed er steget med 4.900 personer fra december til januar til et niveau på 64.200 personer, svarende til 2,3 pct. af arbejdsstyrken. Set i forhold til det seneste toppunkt i december 2003 er ledigheden i januar 106.000 personer lavere.

Finansminister Lars Løkke Rasmussen udtaler:

Flere danskere mærker nu eftervirkningerne af finanskrisen meget direkte. Ledigheden er steget kraftigt i de seneste måneder til 2,3 pct. af arbejdsstyrken, og vi må indstille os på, at den internationale krise vil kaste sin skygge over dansk økonomi et stykke tid endnu. 

Regeringen har valgt i sit udspil til en skattereform at lade skattenedsættelserne komme hurtigt mens finansieringen kommer gradvist senere. Det vil give danskerne flere penge mellem hænderne. Skattereformen vil dermed være med til at understøtte efterspørgslen i dansk økonomi de kommende år. 

Derudover har vi allerede indført en række andre tiltag, som kan modvirke effekterne fra den finansielle krise. Vi har: 

Fremsat forslag om forlængede kredittider for virksomhedernes indbetaling af moms og A-skatter mv. på mere end 65 mia. kr., svarende til en renteudgift for staten på ca. 1½ mia. kr., 

Gennemført en kreditpakke for bankerne, der skal bidrage til, at sunde virksomheder kan få tilført kapital, 

Lavet en ny eksportlåneordning på 20 mia. kr., 

Igangsat og fremrykket investeringer på transportområdet for 5 mia. kr. i 2009 og 2010, 

Gennemført en bankpakke i efteråret, der skal sikre stabilitet i den finansielle sektor, 

Lempet finanspolitikken med omkring 1 pct. af BNP i forbindelse med finansloven for 2009, heraf ca. halvdelen i form af skattenedsættelser. 

Regeringen er meget optaget af at sikre, at Danmark kommer bedst muligt gennem den finansielle krise. Men vi må huske på, at det er en international krise, vi står over for. Vi kan ikke forhindre, at ledigheden stiger i Danmark, ligesom den gør i en række andre lande. Men med fornuftige politiske tiltag kan vi sikre, at ikke unødigt mange bliver ramt af ledighed.