Aftale giver flere penge til sundhedsområdet

13-06-2009

Regeringen har i dag indgået aftale med Danske Regioner om regionernes økonomi for 2010.

Aftalen giver et realløft på sundhedsområdet på 1,8 milliarder kroner.

Heraf afsættes:

  • Ca. 830 mio. kr. til øget behandlingsaktivitet på sygehusene. Det giver mulighed for en aktivitetsvækst i 2010 på 3,5 pct. 

  • 300 mio. kr. til sygehusmedicin

  • 100 mio. kr. til udvidelse af kapaciteten på intensivområdet

  • Ca. 550 mio. kr. til receptpligtig medicin og øget aktivitet hos de praktiserende læger

Regionerne tilføres herudover yderligere 300 mio. kr. i 2009, som skal understøtte genindførelse af det udvidede frie sygehusvalg pr. 1. juli 2009, der sikrer patienterne ret til at vælge et privat tilbud, hvis ventetiden i det offentlige overstiger én måned.

Med aftalen er der sat en klar og ambitiøs kurs for udmøntningen af 25 milliarder kroner fra kvalitetsfonden til sygehusinvesteringer. Med tillæg af regionernes egenfinansiering giver det grundlag for, at regionerne kan sætte gang i investeringer for 40 milliarder i nye, moderne og bedre sygehuse i de kommende år.

Med aftalen afsættes der samtidig 250 millioner kroner til psykiatriområdet. Heraf målrettes 200 millioner kroner til en fortsat udbygning af enestuer. De resterende midler målrettes et anlægsløft i retspsykiatrien.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen glæder sig over aftalen:

Det er en god aftale - både for patienterne og landets økonomi. Aftalen sikrer fortsatte forbedringer og nye behandlinger i sundhedsvæsenet. Samtidig stiller aftalen krav om, at ressourcerne bruges så effektivt som muligt, så patienterne kan få den bedste behandling. Det er også glædeligt, at vi har kunnet sikre et løft til udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien, siger Claus Hjort Frederiksen.

Aftalen forpligter også parterne på et landsdækkende Fælles Medicinkort. Det skal reducere antallet af medicineringsfejl, og vil forbedre og effektivisere arbejdsgangene på tværs af de enkelte sektorer. Der er allerede afsat en reserve på 80 mio. kr. til projektet. 

Læs Aftale om regionernes økonomi for 2010 

Læs resumé om sygehusinvesteringer for 40 mia. kr. 

Læs resumé om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 

Læs resumé om bedre ressourceanvendelse i sundhedsvæsenet