Fremtiden for Statens It sikret

13-05-2009

Den statslige it skal fremtidssikres. Ved at samle al statslig it-drift et sted skabes der det grundlag, der kræves for at sikre, at Danmark kan bevare sin position som foregangsland i forhold til digitalisering af den offentlige sektor. Derfor har regeringen besluttet, at størstedelen af den statslig it-drift samles i et center.

Statens It vil blive en stor, samlet it-arbejdsplads i staten. Medarbejderne vil derfor få øgede muligheder for specialisering. Statens It skal blive en attraktiv arbejdsplads med mange udviklingsmuligheder.

De sidste par måneder er det blevet overvejet, hvordan Statens It kan etableres på den mest fornuftige måde. Baggrunden for dette er, at Skatteministeriet det sidste år har arbejdet på en detaljeret planlægning af oprettelsen af Statens It. Dette arbejde viste, at opgaven kunne håndteres på forskellig vis. Resultatet af overvejelserne er, at de seks mest modne it-fællesskaber, i staten, der betjener ni ministerområder, samles inden udgangen af 2009 i Statens It.

Samlingen af de seks modne it-fællesskaber skal fungere som grundstenen for det fremtidige Statens It. Samtidig skal viden og erfaringer fra de seks fællesskaber bruges som en katalysator for at sikre en ensartet it-anvendelse i staten. Opgaven med at etablere og drive Statens It flytter fra Skatteministeriet til Finansministeriet. 

Finansminister Claus Hjort Frederiksen er tilfreds med, at man efter et længere analyseforløb nu har fundet en bæredygtig løsning.

Det nye fællesskab bygger på praktiske og pragmatiske løsninger. Ministerierne har erfaringen og den viden der skal til for at sikre et fællesskab, hvor vi kan effektivisere driften og samtidig give medarbejderne i det nye fællesskab en tryg start på en ny arbejdsplads, siger Claus Hjort Frederiksen.

Også skatteminister Kristian Jensen er tilfreds med løsningen.

Jeg er glad for, at vi nu har fundet en løsning på Statens It’s fremtid. For mig at se, er det samtidig naturligt, at opgaven med at etablere og drive Statens It flyttes tilbage til Finansministeriet, da vi i Skatteministeriet ikke er blandt de første seks it-fællesskaber, der skal fungere som grundstammen i Statens It, siger skatteminister Kristian Jensen. Det er væsentligt for mig, at det store arbejde, der er lagt i projektet nyttiggøres og at medarbejderne får en afklaring.

De ministerier og institutioner, der ikke i første omgang omfattes af Statens It vil fra 2012 overgå til Statens It. Den nærmere plan for ministeriernes overgang fastsættes af Statens It i dialog med ministerierne. For at sikre en god overgang vil Statens It udstikke retningslinjer, som ministerierne skal følge i forbindelse med anskaffelse af udstyr og systemer samt øvrige tiltag, der skal sikre, at it-udviklingen i institutionerne samordnes med udviklingen i Statens It for at sikre en god overgang til Statens It. Målet er, at Statens It skal være drivkraft for udvikling af statslige it-infrastruktur og administrative it-systemer. 

De seks fællesskaber, der i første omgang samles, er:

  • Beskæftigelsesministeriets It
  • Miljøministeriets It
  • Koncern it i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
  • Kulturministeriets Koncerncenter (It)
  • Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations It
  • Tværministeriel It (Økonomi- og Erhvervsministeriets og Finansministeriets it)