Dansk erklæring om nedsat moms ved ECOFIN rådsmødet den 10. marts 2009

12-03-2009

Danmark, Bulgarien, Estland, Tyskland og Litauen blev ved ECOFIN rådsmødet den 10. marts 2009 enige om følgende erklæring vedrørende udvidelsen af anvendelsesområdet for nedsat moms.

Erklæring fra Bulgarien, Danmark, Estland, Tyskland og Litauen vedr. aftalen om nedsat moms

Bulgarien, Danmark, Estland, Tyskland og Litauen ønsker ikke at benytte sig af det udvidede anvendelsesområde for nedsatte momssatser, opfordrer andre lande til at vise samme tilbageholdenhed med hensyn til anvendelse af nedsatte satser for at undgå afsmittende effekter og noterer, at øget anvendelse af nedsatte momssatser:

  • Mindsker skattebasen og forværrer de offentlige finanser

  • Kun gavner indtjeningen og muligvis beskæftigelsen i de sektorer, der er berettiget til at benytte nedsatte momssatser, på bekostning af andre sektorer, hvorfor den samlede beskæftigelse ikke påvirkes

  • Øger administrative byrder for erhvervslivet og myndighederne

Bulgarien, Danmark, Estland, Tyskland og Litauen understreger, at enhver fremtidig beslutning vedrørende nedsatte momssatser skal reducere det overordnede anvendelsesområde for nedsat moms.

(Uofficiel oversættelse)