Aftale giver knap 350 mio. kr. til smartere velfærdsløsninger

05-11-2009

GPS-system med nødkaldsknap til demente, elektriske bade- og toiletstole, der kan aflaste personalet, afprøvning af en styrkedragt, der forøger kroppens styrke samt en elektronisk kalender, der ved hjælp af billeder og lydfiler kan hjælpe folk med autisme med at klare hverdagsopgaver, som fx at tage tøj på.

Projekterne lyder måske som noget fra en fjern fremtid, men det er nogle af de 26 nye projekter, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har indgået aftale om at støtte med knap 350 mio. kr. fra 2010 til 2012.

Med aftalen om finansloven for 2010 er det besluttet at bevilge knap 126 mio. kr. til 25 konkrete projekter, hvor ny teknologi skal bruges til at skabe bedre velfærd. Derudover er der reserveret knap 120 mio. kr. til et projekt om fælles medicinkort. Pengene kommer fra ABT-fonden – Fonden for Anvendt Borgernær Teknologi. Endelig er der afsat knap 100 mio. kr., som uddeles i forbindelse med ABT-fondens forårsrunde i foråret 2010.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen glæder sig over spændvidden i de nye projekter og ser frem til at følge afprøvningen af de nye løsninger:

Jeg ser nogle rigtig spændende perspektiver i at bruge teknologi og andre innovative løsninger til at få vores velfærdspersonales hænder til at række endnu længere. Det er mit mål, at vi i Danmark skal være med helt forrest på det her felt. Det skylder vi både vores mange dygtige offentlige medarbejdere og de danskere, der er afhængige af en god service fra dem. Med aftalen idag tager vi et vigtigt skridt mod også i fremtiden at kunne levere en både moderne, effektiv og nærværende service til borgerne.

Et godt eksempel på, hvordan ny teknologi skaber bedre velfærd findes i Købehavns Kommune, hvor man med støtte fra ABT-fonden vil gøre mennesker med autisme på bosteder mere selvhjulpne. En ny elektronisk kalender kan med billeder og forklarende lydfiler hjælpe beboeren til at løse mange hverdagsopgaver - fx at tage tøj på.

Andre eksempler på projekter, der får støtte fra ABT-fonden, er:

GPS-systemer til demente i eget hjem. GPS-enheden er udstyret med en nødhjælpsknap, der giver den demente mulighed for at tilkalde hjælp ved fald eller lignende. GPS’en kan videresende information om den dementes adresse til en central server.

Elektriske bade-/toiletstole, der kan justeres i højden. Stolen kan uhindret køres direkte henover et toilet og derefter sænke den til den ønskede højde. Den kan også hæves, så plejepersonalet ikke som i dag skal sidde i dårlige arbejdsstillinger ved intimhygiejne.

Afprøvning af "styrkedragten". En styrkedragt er en dragt, der forøger kroppens styrke i de dele af kroppen, hvor funktionsevnen er nedsat. Dette fungerer ved hjælp af en elektronisk aflæsning af kroppens og/eller hjernens intention om bevægelse. Den elektroniske aflæsning omsættes til bevægelser via motorer i styrkedragten ved kroppens naturlige led, fx et knæ eller fodled.

ABT-fonden skal frem til 2015 yde støtte for i alt 3 mia. kr. til projekter, som skal investeres i innovative løsninger, der kan fremtidssikre vores velfærdssamfund. Løsningerne skal sikre, at vi bruger ny teknologi klogt og aktivt i den offentlige sektor. Nye teknologiske løsninger kan fx overtage rutineopgaver, og dermed frigøre tid og ressourcer, som kan bruges bedre på den borgernære service.

Læs aftale om støtte fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi