Aftale om afbureaukratisering

06-11-2009

Knap to millioner flere timers velfærd årligt. Det er resultatet af en aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om afbureaukratisering i kommuner og regioner.

Aftalen frigør arbejdskraft svarende til 505 millioner kroner, som kan omsættes til 1,7 millioner timers pasning, omsorg og pleje. Derudover er der forhandlinger i gang på folkeskoleområdet om forenklinger, der kan frigøre op til 209 millioner kroner. Aftalen om Barnets Reformen indeholder forenklinger, der frigør yderligere 42 millioner kroner.

Aftalen bygger på regeringens plan for mindre bureaukrati – Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner . Initiativerne er blevet til ved at inddrage mere end 4.000 medarbejdere og ledere i kommuner og regioner. 

Dagens aftale om afbureaukratisering er en delaftale i forbindelse med finansloven for 2010.

Aftalen giver mere frihed i opgaveløsningen i kommuner og regioner og reducerer kravene til indberetninger og dokumentation.

Med aftalen får kommunerne bl.a. mulighed for at målrette sprogvurderinger i dagtilbuddene mod børn med behov for hjælp til deres sproglige udvikling. Samtidig får pædagogerne mere tid sammen med børnene gennem mere enkle krav til de pædagogiske læreplaner. På ældreområdet fjernes kravet om udarbejdelse af plejeplaner, så medarbejderne kan bruge mindre tid på dokumentation og mere tid på omsorg og pleje. 

I regionerne gøres reglerne for fx registrering af bivirkninger og ulykker enklere.

Økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen udtaler:

Der er igennem årene blevet talt og talt meget om regelforenkling i det offentlige, men skal vi være ærlige, har der ikke været handling nok. Nu sætter regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Liberal Alliance handling bag ordene om mindre papir og mere frihed til medarbejdere i kommuner og regioner. Med aftalen sikrer vi borgerne bedre service. 

Aftalen vil i alt frigøre arbejdskraft, der svarer til en halv milliard kroner. Arbejdskraft der kan flyttes fra papir til de ældre, børnene og de svage. Jeg er stolt af, at vi flytter så meget tid fra formularer og dokumentation til arbejdet med vores børn, syge og gamle.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:

På nogle områder fylder love og regler efterhånden for meget. Det gør vi op med her. Vi har lyttet til de 4.000 offentligt ansatte, der har fortalt os, hvordan deres arbejde kan gøres lettere. Aftalen øger arbejdsglæden, fordi sygeplejerskerne, pædagogerne og hjemmehjælperne nu får mere indflydelse på deres egen hverdag.

Forhandlingerne om afbureaukratisering på folkeskoleområdet er endnu ikke afsluttet. Initiativerne på folkeskoleområdet kan frigøre ressourcer for mere end 200 millioner kroner. Forhandlingerne foregår i Undervisningsministeriet.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:

Jeg håber, at partierne bag folkeskoleforliget vil indfri lærernes ønsker om mere frihed i hverdagen. Det er vigtigt, at vi også får fjernet nogle af de snærende regler i folkeskolen, så lærerne får mere tid til forberedelse og undervisning.

De resterende initiativer i planen er tidligere blevet forhandlet på plads med aftalen om Barnets Reform. Disse initiativer frigør 42 millioner kroner.

Læs aftaleteksten om afbureaukratisering i kommuner og regioner