Bred politisk aftale om globaliseringspuljen

05-11-2009

Regeringen (Venstre og Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har i dag indgået en aftale om udmøntning af globaliseringspuljen for 2010-2012.

Med aftalen fordeler forligspartierne i 2010 ca. 2,9 mia. kr. fra globaliseringspuljen. I alt bliver der fordelt godt 9 mia. i 2010-2012.

De nye midler går til en forstærket indsats på blandt andet universiteterne, professionshøjskolerne og erhvervsuddannelserne.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:

Jeg er meget tilfreds med den brede aftale om udmøntning af globaliseringspuljen. I en situation med økonomisk krise, er det særligt vigtigt, at der investeres markant i uddannelse, forskning og innovation. Det får vi brug for, når vi kommer ud på den anden side af krisen.

Med aftalen fordeler vi i alt godt 9 milliarder kr. fra globaliseringspuljen til en forstærket indsats på uddannelses-, forsknings- og innovationsområdet. Aftalen i dag er udtryk for, at et bredt flertal i folketinget påtager sig et ansvar for Danmarks fortsatte vækst og velstand.

Den nye globaliseringsaftale indebærer blandt andet, at:

  • Universiteterne tilføres i 2010 200 mio. kr. i basismidler, som vil styrke den frie forskning på universiteterne. I alt har partierne fordelt 881 mio. kr. til forskning i 2010 fra puljen. Herudover er der fra puljen afsat 1 mia. kr. i 2010 til renovering af universiteter og 100 mio. kr. i 2010 til løft af taxametre på humaniora og samfundsvidenskab. Regeringen løfter yderligere taxametrene på humaniora og samfundsvidenskab med 84 mio. kr. i 2010.

  • Erhvervsuddannelserne tilføres i alt 981 mio. kr. i perioden 2010-2012 til blandt andet en styrket indsats over for unge med svage forudsætninger og til at få flere til at gennemføre en uddannelse. Derudover har forligspartierne afsat 400 mio. kr. til fremme af erhvervsuddannelsernes kvalitet gennem blandt andet fortsat udvikling af grundforløbspakker.

  • Der oprettes 5.000 ekstra praktikpladser i 2010, herunder 1.650 ordinære praktikpladser, 1.500 skolepraktikpladser, 1.650 kommunale og regionale praktikpladser og 200 statslige praktikpladser.

  • Professionshøjskolerne, ingeniørhøjskolerne og erhvervsakademierne tilføres i 2010 ca. 225 mio. kr. til kvalitetsudvikling og bedre sammenhæng mellem teori og praksis. Herudover tilfører regeringen i alt 200 mio. kr. i 2010-2012 fra kvalitetspuljen til blandt andet styrkelse af professionshøjskolernes praksisviden, uddannelse af praktikvejledere og efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge.

  • Der oprettes en fond på 760 mio. kr. til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2010-2012. I alt har partierne fordelt 546 mio. kr. til innovation og iværksætteri i 2010.

Boks 1. Fakta om globaliseringspuljen

I juni 2006 indgik regeringen Aftale om fremtidens velstand, velfærd og investeringer i fremtiden med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre. Med den omfattende aftale blev der etableret en globaliseringspulje, som skal medvirke til at gøre Danmark til et førende vækst-, viden- og iværksættersamfund. Den samlede globaliseringspulje udgør 42,5 mia. kr. (2010-priser) i perioden 2007-2012.

Regeringen har sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre indgået Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen i november 2006. På baggrund af den aftale udmøntes globaliseringspuljen inden for fem områder: Forskning og udvikling, innovation og iværksætteri, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser samt voksen- og efteruddannelse.

Som led i årets finanslovsforhandlinger har forligspartierne fordelt 2,9 mia. kr. i 2010 fra globaliseringspuljen. Det kommer oveni, hvad der allerede er aftalt at fordele fra globaliseringspuljen i 2010. I alt er der fordelt 8,7 mia. kr. fra globaliseringspuljen i 2010.

 

Tabel 1. Overordnet udmøntning af globaliseringspuljen i 2007-2012

   

2007

2008

2009

2010

2011

2012

 
 

Forskning og udvikling 1)

1.090

2.181

3.599

3.916

4.243

4.570

 
 

Innovation og iværksætteri

382

436

436

545

545

545

 
 

Alle unge skal have en ungdomsuddannelse

336

852

1.330

1.856

2.434

2.857

 
 

Flere skal have en videregående uddannelse

218

311

586

702

1.188

1.663

 
 

Styrket voksen- og efteruddannelse

156

582

589

596

237

237

 
 

Teknologisk løft af laboratorier

-

-

-

1.000

1.000

1.000

 
 

Forhøjelse af uddannelsestaxametre

-

-

-

100

100

100

 
 

I alt

2.182

4.362

6.539

8.715

9.747

10.972

 

Se delaftale på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside

Se delaftale på Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings hjemmeside

Se delaftale på Undervisningsministeriets hjemmeside

Se delaftale på Økonomi- og Erhvervsministeriets hjemmeside