Kommentarer til ledighedstal for oktober

26-11-2009

Fra september til oktober steg ledigheden med 5.400 personer, så den samlede ledighed er nu på 118.300 personer svarende til 4,2 pct. af arbejdsstyrken.

Det viser tal fra Danmarks Statistik. Siden juni er ledigheden i gennemsnit steget med knap 4.000 personer om måneden, mens den i 1. halvår i gennemsnit steg med knap 7.000 personer om måneden. Ledigheden er steget med 72.500 personer siden juni sidste år og er ca. 8.000 personer lavere end det laveste niveau i den forrige højkonjunktur.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:

Ledigheden stiger nu mindre kraftigt end tidligere på året, men vi må indstille os på, at den fortsat vil vokse nogen tid endnu – både herhjemme og i de fleste andre vestlige lande.

Regeringens højeste prioritet er, at Danmark kommer bedst muligt gennem krisen. Derfor har vi bl.a. indgået en aftale om en meget lempelig finanslov for 2010. For at øge aktiviteten investerer vi massivt i bedre skoler, mere moderne sygehuse og velholdte veje. Vi styrker også indsatsen over for unge, så de ikke ender som ledige, nærmest før de er trådt ind på arbejdsmarkedet.

Regeringens krisepolitik vil slå igennem med stigende styrke i 2010. Sammen med de faldende renter skønnes lempelserne i 2009 og 2010 at styrke beskæftigelsen med omkring 75.000 personer i 2010.