Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010

28-10-2009

Der er indgået en samlet aftale om udmøntning af satspuljen for 2010. Alle Folketingets partier undtagen Enhedslisten står bag aftalen.

Med aftalen er satspuljepartierne enige om udmøntningen af knap 1 mia. kr. i 2010, der anvendes til at forbedre vilkårene for svage grupper samt personer på overførselsindkomster. I perioden 2010-2013 udmøntes i alt knap 4,2 mia. kr., jf. tabel 1.

Der er med aftalen om udmøntning af satspuljen for 2010 enighed blandt satspuljepartierne om blandt andet at afsætte midler til følgende initiativer:

  • Bekæmpelse af ungdomskriminalitet, bl.a. gennem gadeplansindsatser i udsatte boligområder.

  • Barnets Reform, der skal styrke indsatsen over for udsatte børn og unge.

  • Styrkelse af indsatsen over for sindslidende i både social- og behandlingspsykiatrien som led i en målrettet handlingsplan for psykiatri.

  • En styrket indsats for forebyggelse på sundhedsområdet for udsatte grupper.

  • En styrkelse af den frivillige indsats, tilbud for handicappede og initiativer i forhold til integration og svage grupper på arbejdsmarkedet.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:

Jeg er meget glad for, at det er lykkedes at nå til enighed med et bredt flertal af Folketingets partier om en række initiativer. Det omfatter fx en styrket bekæmpelse af ungdomskriminalitet, bedre vilkår for udsatte børn og unge med Barnets Reform, en styrket forebyggelsesindsats på sundhedsområdet samt udmøntning af en målrettet og langsigtet handlingsplan for psykiatrien.

Tabel 1 Udmøntning af satspuljen for 2010

   

2010

2011

2012

2013

 
 

Styrket indsats mod ungdomskriminalitet

95,3

114,6

123,5

120,7

 
 

Psykiatri, sundhed og forebyggelse

250,6

223,3

225,3

225,3

 
 

Udsatte grupper

202,8

149,4

140,7

128,8

 
 

Udsatte børn og unge

290,7

302,9

253,2

248,5

 
 

Handicappede

182,7

182,3

182,3

180,8

 
 

Svage grupper på arbejdsmarkedet

39,0

42,6

40,0

40,0

 
 

Integration

55,0

60,0

60,0

60,0

 
 

Øvrige initiativer

32,5

32,4

60,0

60,0

 
 

Omprioriteringer

-212,4

-22,5

0,0

0,0

 
 

I alt

936,2

1085,0

1085,0

1064,1

 


Se også følgende bilag:

Læs Udmøntning af satspuljen for 2010 (tabel)

Læs Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 på socialområdet

Læs Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 på sundhedsområdet

Læs Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 på beskæftigelses-, integrations- og undervisningsområderne