Regeringen forebygger ungdomsledighed

04-09-2009

Regeringen tager en række nye initiativer, der skal hjælpe flere unge i uddannelse og job.

Uddannelse er nøglen til et liv med job. Unge med en uddannelse klarer sig bedre på arbejdsmarkedet end unge uden en uddannelse. De er mere i job, tjener flere penge gennem livet, bliver mindre ledige, og hvis de mister deres job, finder de hurtigere et nyt.

Initiativerne skal forhindre, at ledigheden her og nu bider sig fast hos unge. Indsatsen for unge ledige uden uddannelse skal styrkes. Og unge, der egentlig er godt i gang med uddannelse eller arbejde, må ikke tabes på gulvet, fordi de mister deres job eller har svært ved at finde praktikplads eller job under lavkonjunkturen. Regeringens initiativer i overskrifter:

  • 18-19-årige skal have tilbud, straks de bliver ledige. Der sættes ind med en aktiv indsats, så snart en ung kontanthjælpsmodtager melder sig som ledig i jobcenteret.

  • En styrket indsats for ledige under 30 år. Der afsættes bl.a. 100 mio. kr. til et nyt initiativ ”Ny chance til unge”, hvor jobcentrene tager fat i unge ledige under 30 år uden uddannelse og job, der hænger fast i ledighed.

  • 1 mia. kr. til 5.000 flere praktikpladser. Det er afgørende, at vi sikrer uddannelsesmuligheder for unge mennesker. Derfor afsættes ekstraordinært 1 mia.kr. på praktikpladsområdet i 2010 i lyset af konjunkturerne og det faldende antal praktikpladser.

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg siger: 

Alle unge har krav på et liv med uddannelse og job. Derfor skal vi gøre, hvad vi kan for at hjælpe dem. Vi må for alt i verden ikke tabe en generation på gulvet på grund af en international økonomisk krise. Unge, der ikke har en uddannelse, skal hjælpes i gang og igennem. Unge, der har en uddannelse, skal i job. Og så skal vi ikke mindst gribe fat i og tage hånd om udsatte unge, der er i fare for at indlede en karriere som arbejdsløs.

Undervisningsminister Bertel Haarder siger:

Det er vigtigt, at de unge, der vælger en erhvervsuddannelse, kan færdiggøre den. Vi har i forvejen uddannelsesgaranti. Regeringen ønsker at udbygge garantien ved at skabe flere praktikpladser. Derfor vil regeringen ekstraordinært afsætte 1 mia.kr. til praktikpladsområdet. Men penge gør det ikke alene. Det altafgørende er, at private og offentlige arbejdsgivere lever op til deres ansvar på området og giver plads til flere unge. Der bliver jo hårdt brug for dem allerede om få år.

Regeringen vil forhandle initiativerne med partierne bag globaliseringsaftalen.

Regeringen vil senere komme med et samlet oplæg fokuseret på unge under 18 år, der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse, og som ikke har en fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Læs handout om styrket indsats for unge under 30 år

Læs handout om strakstilbud til 18-19-årige

Læs handout om 1 mia. kr. til 5.000 flere praktikpladser