Regeringen vil sikre et effektivt politi

16-09-2009

Regeringen ønsker at sikre et effektivt politi blandt andet gennem en styrket økonomistyring og en effektiv opgavevaretagelse i politiet og anklagemyndigheden.

I lyset af politiets betydelige underskud i 2008 og for at sikre ro om politiets økonomi i den resterende del af flerårsaftaleperioden (dvs. til og med 2010), besluttede regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Liberal Alliance i juni 2009 at tilføre politiet og anklagemyndigheden i alt 651 mio. kr. i 2009 og 2010.

Samtidig blev det aftalt at sætte en gennemgribende budgetanalyse af politiet og anklagemyndigheden i gang.

Regeringen nedsætter derfor nu et udvalg, der bl.a. skal komme med bud på, hvordan politiets og anklagemyndighedens ressourceanvendelse kan effektiviseres, og hvordan der kan sikres en større gennemsigtighed og bedre styring af politiets og anklagemyndighedens økonomi fremover. Analysen vil omfatte alle dele af politiet og anklagemyndigheden.

Udvalgets resultater forventes at indgå i regeringens forslag til finanslov for 2011 og dermed i forhandlingerne om en ny flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden fra 2011.

Leo Larsen (adm. direktør i Sund & Bælt) er udpeget som ekstern formand for udvalget, der herudover består af Helge Israelsen (tidligere adm. direktør i Post Danmark) og Hanne Foss Hansen (professor ved Københavns Universitet) samt embedsmænd fra Justitsministeriet, Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Finansministeriet. 

Læs Kommissorium for analyse af politiet