Statens nettofinansierings- og lånebehov i 2010 og 2011

23-08-2010

Tirsdag den 24. august offentliggøres Budgetoversigt 2 og Økonomisk Redegørelse august 2010 kl. 10.00 på www.fm.dk.

Skønnet for statens indenlandske og udenlandske nettofinansieringsbehov og lånebehov fremgår af tabel 1 og 2.

Tabel 1 Indenlandsk nettofinansierings- og lånebehov 2010 og 2011

 
 

Mia. kr.

2010

2011

 
 


Indenlandsk nettofinansieringsbehov

106


71

 
 


Afdrag langfristet gæld mv. 1)


56

41

 
 


Afdrag skatkammerbeviser 2)

0


30

 
 


Trækket på statens konto i Nationalbanken

-49

0

 
 


Indenlandsk lånebehov

113

142

 
 


Kilde: Budgetoversigt 2, august 2010.

1. Afdrag langfristet gæld er inklusive fondenes nettoobligationskøb, nettobetalinger fra valutaswaps og opkøb uden for året.

2. Afdrag skatkammerbeviser svarer til udestående i programmet primo året.

 

 

Tabel 2 Udenlandsk nettofinansierings- og lånebehov 2010 og 2011

 
 

Mia. kr.

2010

2011

 
 


Udenlandsk nettofinansieringsbehov

4

0

 
 


Afdrag langfristet gæld mv. 1)

37

33

 
 


Afdrag commercial paper (CP) 2)

5

5

 
 


Trækket på statens konto i Nationalbanken

-29

0

 
 


Udenlandsk lånebehov

16

38

 
 


Kilde: Budgetoversigt 2 , august 2010.

1. Afdrag langfristet gæld er inklusiv nettobetalinger fra valutaswaps og opkøb uden for året.

2. Afdrag commercial papers svarer til udestående i programmet primo året.