Ny IMF-rapport om dansk økonomi

17-12-2010

Den Internationale Valutafond (IMF) har offentliggjort en rapport om den økonomiske og finansielle situation i Danmark. Rapporten indeholder blandt andet IMF’s vurdering af regeringens økonomiske politik. IMF vurderer, at Danmark er på vej ud af krisen, og at Danmark nu skal fokusere på at genoprette de offentlige finanser.

I rapporten vurderer IMF, at dansk økonomi er på vej ud af den recession, der som følge af den internationale økonomiske og finansielle krise ramte Danmark i 2008. Støttet af en stærk vækst i privatforbruget og en stigende eksport, forventer IMF en BNP-vækst på 2½ pct. i år og 2 pct. til næste år. Det er IMF’s vurdering, at den danske reaktion på krisen, herunder i form af markante finanspolitiske lempelser og konsekvent håndtering af udfordringerne for den finansielle sektor, har bidraget til at reducere krisens betydning for dansk økonomi og har bidraget til at stabilisere det danske banksystem.

Rapporten er en del af IMF’s almindelige økonomiske overvågning, som indebærer, at alle IMF’s medlemslande med jævne mellemrum underlægges en såkaldt artikel IV-konsultation. Sidst IMF gennemførte en artikel IV-konsultation for Danmark var i 2008.

IMF vurderer, at krisen har forværret de offentlige finanser betragteligt, men at det gode udgangspunkt for de offentlige finanser inden krisen har gjort det muligt at gennemføre markante finanspolitiske lempelser for at understøtte økonomien. IMF finder, at fokus nu bør være på at rette op på de offentlige finanser, og IMF byder regeringens finanspolitiske konsolideringsstrategi velkommen, herunder med henblik på at bringe budgetunderskuddet ned under 3 pct. i 2013 og sikre strukturel balance på de offentlige budgetter i 2015.

Som led i forberedelsen af selve IMF-rapporten besøgte en IMF-delegation København i slutningen af oktober 2010 for at drøfte den aktuelle situation og de danske myndigheders forventninger fremadrettet. IMF-delegationen mødtes bl.a. med repræsentanter fra Finansministeriet, Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet.

Læs IMF-rapporten om dansk økonomi