Nye ledighedstal

02-12-2010

Antallet af ledige og aktiverede (bruttoledigheden) er steget med 1.200 personer fra september til oktober og udgør dermed 170.300 personer svarende til 6,2 pct. af arbejdsstyrken. Stigningen afspejler, at den registrerede ledighed er steget med 500 personer, mens aktiveringen er steget med 700 personer.

Stigningen i bruttoledigheden er dermed aftaget i forhold til september, hvor den steg med 2.600 personer – formentlig som følge af at nogle ledige af rent tekniske grunde ikke indgik i ledighedsstatistikken i sommermånederne, men indgik igen i september.

Både bruttoledigheden og den registrerede ledighed er i oktober 13.000 personer lavere end forudsat i Økonomisk Redegørelse fra august i år.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen siger:

Stigningen i ledigheden i efteråret har været væsentligt mindre, end vi havde frygtet. Det er trods alt positivt. Når man sammenholder det med den solide fremgang i dansk økonomi i andet og tredje kvartal i år, må man konkludere, at genopretningen af de offentlige finanser, som indledes i 2011, er fornuftigt timet.