Pressemøde om det danske konvergensprogram 2009

23-02-2010

Finansministeriet offentliggør det danske konvergensprogram for 2009. Det sker i Finansministeriet onsdag den 24. februar kl. 13.00 i Rentekammeret. Konvergensprogrammet vil samtidig blive lagt på www.fm.dk.

Konvergensprogrammet udarbejdes hvert år i henhold til EU’s Stabilitets- og Vækstpagt.

I det danske konvergensprogram gøres status for 2015-planen og udsigterne for de offentlige finanser i lyset af den globale krise og de økonomisk-politiske tiltag, der er besluttet siden konvergensprogrammet fra 2008. Konvergensprogrammet illustrerer også de krav, der stilles for at indfri målsætningerne i 2015-planen og de forventede henstillinger fra EU.

Der skal medbringes pressekort til pressemødet.