Fortsat stigning i ledigheden

07-01-2010

Ledigheden steg med 5.000 personer fra oktober til november 2009. Dermed når ledigheden op på 122.700 personer, svarende til 4,4 procent af arbejdsstyrken. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Siden juni 2009 er ledigheden i gennemsnit steget med 4.000 personer om måneden, mens den i 1. halvår 2009 i gennemsnit steg med knap 7.000 personer om måneden. 

Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:

Ledigheden stiger langsommere end i første halvdel af 2009, men vi er nødt til at indstille os på, at der vil gå noget tid, før ledigheden topper, for krisen er ikke forbi endnu.

Der er dog spæde tegn på, at det er begyndt at gå den rigtige vej. De seneste nationalregnskabstal for 3. kvartal 2009 viste, at faldet i BNP er stoppet, og at produktionen langsomt kravler opad igen. Regeringen har ført en meget lempelig finanspolitik, der sammen med den lave rente styrker beskæftigelsen med ca. 80.000 personer.