Den Sociale Pensionsfonds investeringsstrategi

18-11-2010

Den Sociale Pensionsfond vil ved de kommende refinansieringsauktioner af rentetilpasningslån fastholde fondens aktuelle beholdning af realkreditobligationer på ca. 45 mia. kr. Det svarer til at fonden reinvesterer for ca. 22 mia. kr. i realkreditobligationer.