Udfordringen til 2020 ved forskellige realvækstrater

15-04-2011

På baggrund af debatten om styring af de offentlige udgifter har Finansministeriet regnet på den økonomiske udfordring ved forskellige realvækstrater i det offentlige forbrug i 2014-2020.

Ved en realvækst i det offentlige forbrug på ¾ pct. om året i 2014-2015 og ca. 0,9 pct. om året i gennemsnit i 2016-2020, er udfordringen med at sikre strukturel balance i 2020 opgjort til ca. 23 mia. kr. efter Genopretningsaftalen, og ca. 47 mia. kr., når de 24 mia. kr. fra Genopretningsaftalen ikke indregnes, jf. Reformpakken 2020.

Udfordringen vil isoleret set skærpes ved en højere årlig realvækst i forbrug i 2014-20, jf. tabel 1.

Tabel 1 Udfordringens størrelse frem mod 2020 – ved forskellige realvækstrater i det off. forbrug, 2014-20 (ekskl. Genopretningsaftalen).

Mia. kr., 2011-niveau

Udfordring 2020

Gennemsnitlig årlig forbrugsvækst, pct. pr. år

 

-- Godt 0,8 pct. (grundforløb uden nye tiltag)

47

-- 1 pct.

51

-- 1,2 pct.

57

-- 1,4 pct.

63

-- 1,6 pct.

69

 

Anm.: Den krævede budgetforbedring angiver den forbedring af den primære strukturelle saldo, der er nødvendig for at sikre strukturel balance i 2020.
Kilde: Egne beregninger.