Præsentation af finanslovforslaget for 2012

23-08-2011

Regeringen offentliggør på onsdag den 24. august kl. 10.00 sit forslag til finanslov for 2012 på www.fm.dk.

Den trykte udgave af forslaget kan – mod forevisning af gyldigt pressekort – afhentes i Finansministeriets reception fra kl. 10.00. Interesserede, der ikke har pressekort, kan købe forslaget gennem Rosendahls-Schultz Grafisk ved henvendelse på tlf. 43 22 73 00.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen præsenterer forslaget og besvarer spørgsmål ved et pressemøde i Eigtveds Pakhus kl. 11.00. Der vil ligesom tidligere år være adgang til lydudtag for elektroniske medier (”pressedrop”).

Præsentation af finanslovforslaget ”live”

Præsentationen af regeringens finanslovforslag for 2012 vil blive vist ”live” på Finansministeriets hjemmeside direkte fra Eigtveds Pakhus kl. 11.00 –  inklusive de efterfølgende spørgsmål fra pressen.

Direkte link til pressemødet for online medier

Som et tilbud til online medier er der igen i år mulighed for at vise selve pressemødet på mediernes egne hjemmesider vha. en såkaldt ”embed player”.

Derudover kan medier vælge blot at indsætte et link på egne hjemmesider, der henviser til Finansministeriets visning af pressemødet.

Publikationer og pressemeddelelser

I forbindelse med offentliggørelsen af finanslovforslaget for 2012 udarbejder Finansministeriet en række publikationer og pressemeddelelser. Det drejer sig om Budgetoversigt 2, Økonomisk Redegørelse, august 2011 og Ny vækst og styr på pengene – finanslovforslaget 2012. De vil alle være tilgængelige på Finansministeriets hjemmeside onsdag den 24. august kl. 10.00.

Når pressemødet er overstået, vil der også være adgang til en række andre webaktiviteter på Finansministeriets hjemmeside – som fx podcasts og animation vedr. statens indtægter og udgifter.

Finanslovsdatabase

Hvis du vil vide mere om tallene i finanslovforslaget, kan du fra onsdag den 24. august kl. 10.00 selv slå dem op i Finansministeriets finanslovsdatabase.

Adgang til Finansministeriets finanslovsdatabase

Her kan du få flere og mere detaljerede oplysninger om statens udgifter og indtægter – samt få svar på spørgsmål om eksempelvis:

  • Statens indtægter og udgifter fordelt på ministerområder
  • Statens bloktilskud fordelt på henholdsvis regioner og kommuner
  • Statens driftsudgifter