Nyt nummer af Incitament på gaden

12-12-2011

Årets sidste nummer af Incitament er aktuelt med ressortomlægninger, omorganiseringer og forandringer, som alle i det offentlige er udsat for for tiden.

Hovedtemaet sætter fokus på effektiv administration. Departementschef David Hellemann fortæller, hvordan Deloitte-undersøgelsen og den nye regerings ambitioner om bedre økonomistyring og mere digitalisering har ført til de to nye styrelser, Moderniseringsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen – og de to direktører Niels Gotfredsen og Charlotte Münter giver et bud på linjerne i de nye styrelser.

Incitament har også besøgt en række offentlige institutioner, der har haft fokus på effektiv administration og sammenlagt funktioner og slanket organisationen. Vi har besøgt en række ministerier og Furesø Kommune.

Finansminister Bjarne Corydon vil forklare danskerne problemerne uden omsvøb – og finde løsninger igennem et bredt samarbejde på tværs af Folketinget, erhvervslivet og fagbevægelsen.

Økonomistyring er også på tapetet, fordi der fra 1. januar 2012 indføres de første af en række kommende minimumskrav til god økonomistyring i staten.

”Jagten på et kompromis” handler om de danske forhandlinger om EU’s budget for 2014-2020, som er en af de store ting under det kommende danske formandskab. I møder også direktør Sune Stausholm fra Statens Administration og vicedirektør Søren Ulrich Vulff fra Statens It. Moderniseringsstyrelsens kåring af Årets Personaleleder ser du på bagsiden.

Magasinet indeholder også en spændende reportage fra Ringe Statsfængsel, hvor der er arbejdet med projekter for at skabe gode relationer mellem ledere, fængselsbetjente og indsatte. Pernille Andersen fra den nyetablerede NaturErhvervstyrelsen er Karrierespringer, og kommunaldirektøren i Furesø Kommune anmelder Christian S. Nissens bog ”Lederskab – til borgernes bedste”.