Offentliggørelse af Budgetoversigt 3

19-12-2011

Tirsdag den 20. december kl. 10.00 offentliggør Finansministeriet Budgetoversigt 3 , december 2011. Budgetoversigten omfatter en status for statens finanser, de offentlige finanser samt udgifts- og finanspolitikken i 2011-2012.

Budgetoversigten kan fra tirsdag kl. 10 findes på Finansministeriets hjemmeside.

I forbindelse med oversendelse af Budgetoversigten til Folketingets Finansudvalg mandag d. 19. december kl. 20.00 er det besluttet samtidig at offentliggøre information om statens låne- og finansieringsbehov. Finansministeriet udsender derfor i dag mandag kl. 20 en pressemeddelelse om statens låne- og finansieringsbehov.