Danmark efterlever EU-henstillingen

27-01-2011

EU-Kommissionen vurderer, at Danmark har gennemført finanspolitiske tiltag i overensstemmelse med EU-henstillingen.

EU-Kommissionen har i dag offentliggjort sin vurdering af, hvorvidt Danmark har gennemført finanspolitiske tiltag til efterlevelse af EU-henstillingen fra 13. juli 2010. Henstillingen indebærer, at Danmark skal bringe det offentlige underskud ned under 3 pct. af BNP senest i 2013 og gennemføre finanspolitiske stramninger på mindst ½ pct. af BNP i gennemsnit om året i perioden 2011-2013. Desuden fremgår det af henstillingen at stramningerne skal påbegyndes i 2011.

Kommissionens konklusion er, at Danmark lever op til henstillingen. Kommissionen vurderer således, at Danmark har fulgt anbefalingerne om at implementere de planlagte finanspolitiske lempelser i 2010 og påbegynde konsolideringen i 2011, samt at Danmark vil kunne efterleve den anbefalede finanspolitiske stramning. Kommissionen vurderer, at Danmarks økonomisk-politiske tiltag medfører en gennemsnitlig årlig finanspolitisk konsolidering på ca. ½ pct. af BNP i perioden 2011-2013.

Kommissionen konstaterer også, at Danmark allerede har implementeret tiltagene i Genopretningsaftalen, og at Finansloven for 2011 bekræfter regeringens gennemførelse af en begrænsning i væksten i det offentlige forbrug.

Kommissionen bemærker, at regeringens forslag til tilbagetrækningsreform vil indebære en engangsomkostning i 2012 i kraft af tilbagebetaling af de indbetalte efterlønsbidrag, men at denne engangsudgift, som er en konsekvens af reformen, ikke vil have betydning for at bringe underskuddet ned under 3 pct. af BNP i 2013. Engangsudgiften indgår ikke i opågørelsen af den strukturelle saldo.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:

Jeg er tilfreds med Kommissionens vurdering af, at Danmark har levet op til de europæiske finanspolitiske spilleregler og gennemført de anbefalede finanspolitiske stramninger. Det er også helt i overensstemmelse med min forventning. Regeringen har udvist ansvarlighed ved at indgå Genopretningsaftalen, som netop sigter på at indfri henstillingen. Henstillingen og Genopretningsaftalen er vigtige skridt til at sikre en sund og troværdig ramme om genopretningen af dansk økonomi og sikre balance mellem indtægter og udgifter i 2015.

Kommissionens vurdering viser, at den danske regering har valgt en ansvarlig og ikke mindst konkret vej ud af krisen og ind på en økonomisk farbar vej mod sikring af vores velfærdssamfund.

Jeg har i øvrigt noteret mig, at Kommissionen nævner, at regeringens forslag til tilbagetrækningsreform forventes at give et positivt bidrag til den finanspolitiske holdbarhed, og at tilbagebetalingen af efterlønsbidragene ikke vil have betydning for at bringe underskuddet under 3 pct. af BNP i 2013 i overensstemmelse med henstillingen. Det er også som forventet, idet tilbagetrækningsreformen og den hertil knyttede tilbagebetaling af efterlønsbidrag selv sagt ikke er en finanspolitisk lempelse. Engangsudbetalingen indgår ikke i den strukturelle saldo og sker i 2012.

Læs Kommissionens vurdering