Ledighedstal for december 2010

27-01-2011

Antallet af ledige og aktiverede (bruttoledigheden) faldt med 200 personer fra november til december 2010 og udgør dermed 167.100 personer svarende til 6,1 pct. af arbejdsstyrken. Nedgangen afspejler en nedgang i den registrerede ledighed (nettoledigheden) på 200 personer til 113.000 personer (4,1 pct. af arbejdsstyrken), mens aktiveringen er uændret.

Både bruttoledigheden og den registrerede ledighed har været omtrent uændrede i andet halvår 2010 og var i gennemsnit over hele året henholdsvis 164.700 og 114.300 personer. I Økonomisk Redegørelse, december 2010, blev bruttoledigheden skønnet til 166.000 personer og den registrerede ledighed til 116.000 personer i 2010.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen siger:

Dagens ledighedstal bekræfter endnu engang, at arbejdsmarkedet er stabiliseret. Vi kan glæde os over at være kommet gennem krisen med færre menneskelige omkostninger end de fleste andre europæiske lande. Det gælder også, når man ser på ungdomsledigheden og langtidsledigheden, som stadig er lavere end efter højkonjunkturen i 1990’erne – selv om vi har været igennem en dyb krise. Det er blandt andet en konsekvens af den lempelige økonomiske politik i 2009 og 2010.

Nu er dansk økonomi inde i et moderat opsving, og samtidig vil den demografiske udvikling trække ned i arbejdsudbuddet. Selv om der i dag er ledig arbejdskraft, vil vi derfor frem mod 2020 komme til at mangle hænder på arbejdsmarkedet. Regeringens forslag til en tilbagetrækningsreform øger beskæftigelsen og sikrer finansiering af velfærdssamfundet. Det vil også betyde, at vi får større finanspolitiske handlemuligheder – bedre mulighed for at reagere – hvis for eksempel et nyt internationalt tilbageslag igen giver risiko for en markant stigning i ledigheden.