Pressemeddelelse om Aarhus Lokalbank

31-01-2011

Aarhus Lokalbank har den 31. januar 2011 udsendt meddelelse om, at banken i medfør af aftale om et statsligt kapitalindskud ønsker at udnytte deres ret til at konvertere 142,2 mio. kr. af det samlede statslige kapitalindskud på 177,75 mio. kr. til aktier.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:

Jeg har noteret mig, at Aarhus Lokalbank har meddelt, at de vil konvertere størstedelen af det statslige kapitalindskud til aktier, og at staten dermed ser ud til at få en forholdsvis stor ejerandel i banken.

Som det gælder i forhold til andre selskaber, hvori staten er aktionær, vil staten udøve et aktivt ejerskab i forhold til Aarhus Lokalbank med henblik på at sikre, at selskabet drives bedst muligt og skaber værdi til aktionærerne.

Der skal imidlertid ikke herske tvivl om, at staten ikke på længere sigt ønsker at være aktionær i danske kreditinstitutter. Staten vil derfor være åben over for et salg af aktierne i Aarhus Lokalbank, så længe det sker til en kurs, der afspejler den reelle værdi af aktierne.

Finansministeriet vil på den baggrund indlede en dialog med ledelsen i Aarhus Lokalbank om, hvordan staten gennem sin nye ejerrolle bedst kan medvirke til at bringe banken gennem den nuværende situation.

På grundlag af den udsendte konverteringsmeddelelse vil der snarest blive udpeget en vurderingsmand, som skal fastlægge den kurs, der skal anvendes ved konverteringen af det statslige kapitalindskud til aktier i Aarhus Lokalbank. Når der foreligger en vurderingsrapport, vil konverteringen kunne gennemføres, og statens ejerandel i Aarhus Lokalbank opgøres. Konverteringen forventes at ske ultimo februar 2011, og først på det tidspunkt vil staten være aktionær i Aarhus Lokalbank.

Statens ejerskab i Aarhus Lokalbank vil blive varetaget af Finansministeriet.