En frisk start for Christiania

22-06-2011

I dag har staten underskrevet en aftale med Christiania om, at Christianiaområdet bliver overdraget til en ny fond.

Med aftalen sikres det økonomiske grundlag for, at beboerne kan blive boende på området, at de erhvervsmæssige, sociale og kulturelle aktiviteter kan fortsætte og udvikle sig, og at Christianshavns vold bliver beskyttet og genoprettet.

Aftalen betyder, at Fonden Fristaden Christiania køber de bygninger og arealer, som staten ejer, og som staten inden for lovgivningen har mulighed for at sælge til Christiania. Fonden lejer de bygninger og jordstykker, som staten ikke har mulighed for at sælge. Fondens bestyrelse består af 11 medlemmer.

Fonden overtager samtidig en række forpligtelser på området. Blandt andet genopretning af forsyningsforhold, vedligehold af stier, friarealer, veje og belysning.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:

Jeg er tilfreds med, at vi med dagens aftale har skabt ro om Christiania. Nu ser jeg frem til, at vi får fonden sammensat, så Christiania kan starte på en frisk og få gang i en positiv udvikling. Det har vi alle en interesse i, siger finansminister Claus Hjort Frederiksen.

Videre proces

Implementeringen af aftalen begynder nu, og det endelige salg skal godkendes af Folketingets Finansudvalg. Implementeringen indeholder blandt andet følgende elementer:

  • Fonden stiftes – bestyrelsens sammensætning godkendes af finansministeren.

  • Beboerne i de enkelte bygninger skal tilkendegive, hvorvidt de ønsker, at fonden skal overtage deres bygning, eller om de i stedet selv ønsker at overtage bygningen.

  • Købsaftaler og lejekontrakter udarbejdes.

  • Udstykning, tinglysning mv. gennemføres.

  • Endelig overdragelse af bygninger og arealer 15. april 2012, forudsat at de aftalte bygninger på volden er flyttet.

Læs aftale aftale mellem Christiania og staten