Arbejdspapir om sammenhængen mellem uddannelse og erhvervsdeltagelse

03-05-2011

Nyt arbejdspapir viser, at et højere uddannelsesniveau på længere sigt vil styrke erhvervsdeltagelsen. Det har konkret betydning i forhold til indfrielsen af regeringens målsætninger om, at uddannelsesniveauet skal øges, således at mindst 95 pct. af en årgang skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse, og at mindst 50 pct. skal gennemføre en videregående uddannelse.

Arbejdspapiret viser samtidig en tendens til, at den marginale forøgelse af erhvervsdeltagelsen som følge af stigende uddannelse har været mindre for yngre end for ældre generationer, og at effekten endvidere har været aftagende over tid. Begge disse forhold peger i retning af, at den marginale effekt på erhvervsdeltagelsen af øget uddannelse gradvist reduceres, efterhånden som en stadig større andel af de enkelte årgange i befolkningen i forvejen har opnået en uddannelse.  
 
Læs arbejdspapiret om uddannelse og erhversdeltagelse