Invitation til pressebriefing om Økonomisk Redegørelse

27-05-2011

Økonomisk Redegørelse, maj 2011, indeholder regeringens prognose for dansk og international økonomi frem til og med 2012. Redegørelsen indeholder desuden en vurdering af finanspolitikken. Budgetoversigt 1, maj 2011, omfatter en status for statens finanser i 2010 og 2011 og for de offentlige finanser i 2010-2012.

Redegørelsen og Budgetoversigten offentliggøres mandag den 30. maj kl. 10.00 på Finansministeriets hjemmeside.

Samme dag klokken 13.00 afholder finansminister Claus Hjort Frederiksen en pressebriefing om redegørelsen.

Pressebriefingen foregår i Finansministeriet, og det kræver pressekort at få adgang til briefingen.

Søndag den 29. maj kl. 20.00 offentliggøres statens låne- og nettofinansieringsbehov på Finansministeriets hjemmeside.

Tilmelding til pressebriefing hos pressemedarbejder Jakob Bøving Arendt.