Pressemeddelelse om Fjordbank Mors

31-05-2011

Fjordbank Mors har den 31. maj 2011 udsendt meddelelse om, at banken i medfør af aftale om statsligt kapitalindskud ønsker at udnytte retten til at konvertere 158,9 mio. kr. af det samlede statslige kapitalindskud på 398,9 mio. kr. til aktier.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:

Jeg har noteret mig, at Fjordbank Mors har meddelt, at de vil udnytte deres ret til at konvertere statsligt kapitalindskud til aktier, og at staten dermed ser ud til at få en betydelig ejerandel i banken. Staten vil - ligesom i andre selskaber, hvori staten er aktionær - udøve et aktivt ejerskab i forhold til Fjordbank Mors med henblik på at sikre, at selskabet drives bedst muligt og skaber værdi til aktionærerne.Som jeg har sagt før, ønsker staten ikke på længere sigt at være aktionær i danske kreditinstitutter. Staten vil derfor være åben over for et salg af aktierne i Fjordbank Mors, så længe det sker til en kurs, der afspejler den reelle værdi af aktierne.

Finansministeriet vil på den baggrund indlede en dialog med ledelsen i Fjordbank Mors om, hvordan staten gennem sin nye ejerrolle bedst kan medvirke til at bringe banken gennem den nuværende situation.

På grundlag af den udsendte konverteringsmeddelelse vil der snarest blive udpeget en vurderingsmand, som skal fastlægge den kurs, der skal anvendes ved konverteringen af det statslige kapitalindskud til aktier i Fjordbank Mors. Når der foreligger en vurderingsrapport, vil konverteringen kunne gennemføres, og statens ejerandel i Fjordbank Mors opgøres.

Statens ejerskab i Fjordbank Mors vil blive varetaget af Finansministeriet.