DØR’s efterårsrapport 2011

03-11-2011

Det Økonomiske Råd (DØR) har i dag offentliggjort deres Efterårsrapport om dansk økonomi. Rapporten indeholder en vurdering af konjunktursituationen og den økonomiske politik samt en analyse af indkomstfordelingen.

Finansminister Bjarne Corydon glæder sig over rapporten, der blandt andet indeholder en diskussion af mulighederne og begrænsningerne i finanspolitikken:

Jeg hæfter mig ved, at DØR ligesom regeringen mener, at de aktuelle konjunkturudsigter taler for at gennemføre tiltag, der skal holde hånden under vækst og beskæftigelse. Regeringen har i dag fremlagt sit forslag til finanslov for 2012, der netop indeholder fremrykning og igangsætning af investeringer for 18¾ mia. kr. i 2012 og 2013. Kickstarten skønnes at øge beskæftigelsen med ca. 9.000 personer i 2012 og ca. 12.000 personer i 2013.

Jeg er samtidig enig med vismændene i, at forudsætningen for at kunne lempe finanspolitikken i 2012 er, at der er troværdighed omkring finanspolitikken. Regeringen har lagt en meget ansvarlig linje i regeringsgrundlaget med ambitiøse målsætninger for dansk økonomi. Målene i den kommende 2020-plan omfatter blandt andet balance eller overskud på de offentlige finanser i 2020, efterlevelse af EU-henstillingen og en holdbar finanspolitik.  

Vismændene ser positivt på, at regeringen vil fremlægge en ny 2020-plan, og dermed fortsætter traditionen med at sikre sammenhæng mellem de offentlige udgifter og indtægter på længere sigt. I den forbindelse fremhæver vismændene behovet for bedre styring af de offentlige udgifter. 

Jeg er ligesom vismændene optaget af at sikre en bedre styring af de offentlige udgifter, end vi har set under den tidligere regering. Jeg er samtidig meget tilfreds med, at vismændene bakker op om regeringens forsigtighedsprincip, der indebærer at udgiftskrævende velfærdsforbedringer først kan gennemføres, når der er vedtaget konkret finansiering. Vismændenes anbefaling om flerårige udgiftslofter er på linje med regeringsgrundlaget, og regeringen vil arbejde videre med en budgetlov, der indfører udgiftslofter for stat, kommuner og regioner.