Finanslovaftale om skatter og afgifter

12-11-2011

Regeringen og Enhedslisten er som led i forhandlingerne om en finanslov for 2012 blevet enige om at hæve skatter og afgifter for 5 mia. kroner til brug for øget velfærd og til at lukke de huller i regnskabet, som VK-regeringen har efterladt.

Finansminister Bjarne Corydon glæder sig over aftalen.

Jeg er tilfreds med, at Enhedslisten og regeringen er enige om at finde 5 mia. kroner i skatter og afgifter, så vi med en ansvarlig finansiering kan komme videre med at forbedre velfærden, og komme af med de ubetalte regninger efterladt af VKO, siger finansminister Bjarne Corydon.

Som en ekstra og generel kompensation til familier med lave indkomster for stigende skatter og afgifter, er parterne samtidig enige om, at der med virkning fra 2013 indføres en supplerende – skattefri – grøn check på 280 kroner årligt til voksne med indkomster indtil 212.000 kr. Det betyder, at den samlede grønne check til voksne med lave indkomster forhøjes fra 1.300 kr. til 1.580 kr. Derved sikres en målretning af den supplerende grønne check til personer med lave indkomster. 

Den supplerende grønne check finansieres ved at indføre en afgift på husstandsomdelte reklamer.

Jeg er glad for, at vi styrker økonomien hos mennesker med de laveste indkomster, og at det sker i overensstemmelse med regeringens forsigtighedsprincip, siger finansministeren.