Flere medarbejdere i daginstitutionerne

20-11-2011

Regeringen og Enhedslisten er enige om at afsætte 500 millioner kroner til at opnå bedre normeringer på dagtilbudsområdet. Aftalen er indgået som led i næste års finanslov.

Alle børn har ret til en god start på livet, hvor de har en tryg hverdag og bliver set og anerkendt. For langt de fleste børn er dagtilbuddene rammen om en stor del af børnelivet, og det er her grundstenen til en god skolegang lægges.

Gode dagtilbud er ligeledes en forudsætning for at bryde den sociale arv. Derfor afsætter regeringen og Enhedslisten 500 millioner på årets finanslov til bedre normeringer på dagtilbudsområdet. Regeringen udmønter midlerne i aftalen om kommunernes økonomi for 2013.

Samtidig vil regeringen drøfte med kommunerne, hvordan de afsatte midler kan øge kvaliteten på dagtilbudsområdet, blandt andet ved at der over tid stilles krav om minimumsnormeringer.

Både regeringen og Enhedslisten er glade for, at børnehaverne og vuggestuerne styrkes med flere pædagoger.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger:

Diskussionen om, hvad Danmark skal leve af i fremtiden, handler om at investere i de næste generationer. Vi kan gøre meget mere for de allermindste børn, der tilbringer mange timer i daginstitution hver dag. Aftalen er et klart udtryk for vores ønske om at prioritere børn.

Enhedslistens politiske ordfører, Johanne Schmidt-Nielsen siger:

Det har været et hovedkrav for Enhedslisten, at få flere pædagoger og medhjælpere i vores børnehaver og vuggestuer. Under den tidligere regering er der blevet skåret dybt i personalet, og den udvikling må og skal vendes. Det kan ikke lade sig gøre, at skabe et godt og udviklende børneliv, når der er så mange børn per voksen. Og det rammer ikke mindst de børn, der har mest brug for omsorg. Jeg ser denne her aftale, som en investering i fremtiden, og som et vigtigt løft af velfærden.

I alt afsætter Regeringen og Enhedslisten en ramme på 3 milliarder, som skal udmøntes i forbindelse med finansloven for 2013 samt i forbindelse med forhandlinger om kommunernes og regionernes økonomi for 2013.