Forslag til finanslov for 2012 genfremsat i Folketinget

12-10-2011

Regeringen har i dag genfremsat forslag til finanslov for 2012.

Der er tradition for, at regeringen som en af de første handlinger i et nyt Folketingsår genfremsætter det forslag til finanslov for det kommende år, som er fremlagt i august. Det sker for at få en så ubrudt behandling af finanslovforslaget som muligt.

Regeringen har derfor i dag genfremsat det forslag til finanslov 2012, som blev fremlagt af VK-regeringen i august. Der er tale om en uændret genfremsættelse. Denne fremgangsmåde er brugt tidligere i forbindelse med, at en ny regering er trådt til i efteråret før vedtagelse af det kommende års finanslov. Sidste gang var i 1982. Her fremsatte Henning Christophersen som en af sine første gerninger den tidligere S-regerings finanslovsforslag uændret.

Der er tale om en lovteknisk fremsættelse. Regeringen forventer, at finanslovforslaget behandles i Folketinget første gang den 10. november.

Regeringen vil inden behandlingen i Folketinget præsentere sit oplæg til forhandlingerne om finansloven. Det vil indeholde regeringens forslag til ny politik. Efterfølgende vil ændringerne blive indarbejdet som ændringsforslag til den fremsatte finanslov.

Den endelige finanslov kan ikke nå at blive behandlet efter Grundlovens og Folketingets regler for behandling af lovforslag inden 1. januar. Der vil derfor senere blive fremsat et forslag til midlertidig bevillingslov.

Finansminister Bjarne Corydon siger.

Fremsættelsen af det tidligere finanslovsforslag er af ren teknisk karakter. Vi vil selvfølgeligt præsentere regeringens forslag til ny politik og ændringer inden behandlingen i Folketinget. Jeg glæder mig til at komme i gang med forhandlingerne, så Danmark kan komme videre på en ny kurs.