Regler for ansættelse og aflønning af særlige rådgivere

06-10-2011

I forbindelse med regeringsdannelsen er der er indført et regelsæt for ansættelse og aflønning af ministrenes såkaldt særlige rådgivere. Reglerne betyder, at der indføres regler for antal rådgivere i hvert ministerium og for den maksimale løn, en rådgiver kan modtage.

Flertallet af ministrene (14) kan ifølge regelsættet maksimalt ansætte én særlig rådgiver. En række ministre (9), som er medlem af regeringens Økonomi-udvalg og af regeringens Koordinationsudvalg med ekstra koordinerende opgaver, kan maksimalt ansætte to rådgivere.

Ligeledes indføres der regler for aflønning af særlige rådgivere. Reglerne betyder, at rådgivernes løn afhænger af uddannelsesniveau, kvalifikationer og erfaringer. Der bliver som noget nyt indført maksimale lønniveauer for rådgiverne. Reglerne betyder, at flertallet af rådgiverne kan modtage op til maksimalt 75 procent af ministerens lønniveau, mens rådgivere for ministre, der er med i regeringens K-udvalg eller Ø-udvalg med ekstra koordinerende opgaver, kan modtage op til 85 procent af ministerens løn.

Finansminister Bjarne Corydon siger om de nye regler:

Med de nye regler har vi indført klare regler for ansættelse af ministrenes særlige rådgivere. Vi har indført et loft, der sikrer, at det er muligt at rekruttere kvalificerede rådgivere samtidig med, at vi holder lønningerne under kontrol.

Læs om regler for ansættelse og aflønning af særlige rådgivere