Dementi af historie om DONG i JyllandsPosten

20-04-2012

JyllandsPosten bringer d.d. en artikel, hvoraf det bl.a. fremgår, at Finansministeriet skulle have initieret en uvildig evaluering af bestyrelsen for DONG Energy A/S.

Finansministeriet skal dementere dette. Finansministeriet har ikke initieret eller på anden måde planlagt nogen evaluering, undersøgelse eller lignende af bestyrelsen for DONG Energy A/S.

På generalforsamlingen i DONG Energy A/S, der blev afholdt onsdag den 18. april 2012, blev seks ud af de otte generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer genvalgt, mens der blev valgt to nye bestyrelsesmedlemmer som følge af, at to af de tidligere bestyrelsesmedlemmer ønskede at udtræde af bestyrelsen.