Statens nettofinansierings- og finansieringsbehov i 2012 og 2013

12-12-2012

Finansministeriet offentliggør torsdag d. 13. december kl. 10.00 Budgetoversigt 3, december 2012 på www.fm.dk.

Af hensyn til de finansielle markeder offentliggøres enkelte nøgletal, som indeholder markedsfølsom information, forud for den samlede offentliggørelse af Budgetoversigt. 

Finansministeriets skøn for statens nettofinansierings- og finansieringsbehov i 2012 og 2013 fremgår af tabel 1. Statens samlede finansieringsbehov forventes at være 221 mia. kr. og 164 mia. kr. i henholdsvis 2012 og 2013. 

Finansieringsbehovet dækkes ved at optage lån eller ved at trække på statens indestående i Danmarks Nationalbank.

Strategien for finansiering af finansieringsbehovet meddeles af Danmarks Nationalbank og kan findes på statsgældsforvaltningens hjemmeside.

Tabel 1. Statens nettofinansieringsbehov og finansieringsbehov

Mia. kr.

2012

2013

 

August

December

FFL13

FL13

Nettofinansieringsbehov

84

78

34

38

Afdrag langfristet gæld 1)

94

96

80

79

Afdrag kortfristet gæld 2)

47

47

47

47

 

 

 

 

 

Finansieringsbehov

224

221

161

164

 - heraf indenlandsk finansieringsbehov

191

188

136

139

 - heraf udenlandsk finansieringsbehov

33

33

25

25

1) Afdrag på langfristet gæld er inklusive statslige fondes nettoobligationskøb, nettobetalinger fra valutaswaps og opkøb uden for året.

2) Afdrag på kortfristet gæld svarer til udestående i skatkammerbeviser og commercial papers primo året.

Kilde: Budgetoversigt 3, december 2012.