Danmark i arbejde

08-05-2012

Regeringen offentliggør i dag sin 2020-plan Danmark i arbejde.

Planen indeholder regeringens svar på de tre grundlæggende udfordringer, dansk økonomi står over for frem mod 2020: 

  • Konkurrenceevnen er alvorligt svækket, og produktiviteten er vokset for lidt

  • Demografisk medvind er vendt til modvind

  • Stram offentlig økonomi

Med Danmark i arbejde har regeringen anlagt en omfattende reformstrategi frem til 2020, der skal genskabe fremdriften i dansk økonomi og sikre balance mellem indtægter og udgifter. 

Regeringens reformer vil øge beskæftigelsen svarende til 60.000 personer i job. Og det er målet, at beskæftigelsen frem mod 2020 samlet skal vokse svarende til, at 180.000 flere er i job. Samtidig vil regeringen bredt understøtte en højere produktivitetsvækst, blandt andet gennem en massiv satsning på uddannelse.

Det vil samlet skabe en solid vækst og flere job. Og derved skabes også den nødvendige finansiering til at udbygge den offentlige service og investere i fremtiden – samtidig med at der sikres balance på de offentlige finanser i 2020 og finanspolitisk holdbarhed.   

Regeringens reformer vil samlet styrke de offentlige finanser i 2020 med 14 mia. kr. årligt. Regeringens reformdagsorden omfatter en fuldt finansieret skattereform, en reform af førtidspension og fleksjob, tidligere færdiggørelse af uddannelse, øvrige arbejdsmarkedsreformer samt en trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter. Derudover vil regeringen spare 2 mia. kr. på forsvarets område og sikre en reduktion af Danmarks betaling til EU på 1 mia. kr. om året.

Regeringen vil herved tilvejebringe et økonomisk råderum, som skal sikre:

  • At det offentlige forbrug kan vokse med godt 0,8 pct. om året, samtidig med at der bliver strukturel balance på de offentlige finanser i 2020. Dermed kan den årlige ramme for det offentlige forbrug øges med ekstra 7 mia. kr. frem mod 2020 i forhold til et forløb uden reformer.

  • At regeringens ambitiøse uddannelsesmålsætninger kan realiseres.

  • At der skabes plads til yderligere initiativer til fremme af vækst, beskæftigelse, uddannelse, offentlig velfærd og grøn omstilling.

Derudover vil regeringen gennemføre en modernisering af den offentlige sektor, som vil muliggøre en omprioritering af offentlige udgifter for mindst 5 mia. kr. Herved kan der frigøres yderligere midler til at forbedre den offentlige service på højtprioriterede områder som fx sundheds- og uddannelsesområdet.

Finansminister Bjarne Corydon udtaler:

Regeringens 2020-plan, Danmark i arbejde, er ambitiøs, ansvarlig og fremsynet, og planen tager effektivt fat på de store udfordringer, Danmark står overfor.  

Med planen skaber vi grundlaget for flere gode job, fremgang for familiernes økonomi og en tryg velfærd. 

Med vores ambitiøse reformdagsorden sikrer vi plads til en årlig vækst i den offentlige service på godt 0,8 pct. samtidig med at vi får balance mellem de offentlige udgifter og indtægter i 2020. Det betyder, at den årlige ramme for det offentlige forbrug i 2020 er øget med 7 mia. mere, end hvis vi ikke gennemførte reformer.

Danmark i arbejde er udtryk for en fremsynet reformdagsorden, der giver råd til øgede investeringer i uddannelse, beskæftigelse, offentlig velfærd og grøn omstilling. 

Med Danmark i arbejde sikrer vi en troværdig økonomisk politik, der betyder, at tilliden til dansk økonomi opretholdes, så fremgangen i vækst og beskæftigelse fortsat kan blive styrket af lave renter.

Læs Danmark i arbejde - udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Læs faktaark om regeringens 2020-plan