Kommissorium for trepartsforhandlinger

24-05-2012

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse.

Læs kommissoriet for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse