Staten sparer 480 millioner kroner på indkøbsaftaler med grøn profil

09-03-2012

Med de nye indkøbsaftaler sparer statens institutioner yderligere 480 millioner kroner på indkøb de næste fire år. Aftalerne er indgået af Statens Indkøb, som er en del af Moderniseringsstyrelsen.

Statens Indkøb har til opgave at effektivisere det statslige indkøb ved at standardisere, koordinere og forpligte det statslige indkøb. Denne runde af rammeaftaler omfatter blandt andet køb af computere, servere, vagtydelser og rengøring.

Finansminister Bjarne Corydon glæder sig over de nye aftaler:

Den økonomiske krise betyder, at det er vigtigere end nogensinde før, at vi udnytter hver en krone bedst muligt. Når det offentlige sparer penge på driften – fx ved at anskaffe billigere og mere energieffektive computere – så er der flere penge til kerneopgaverne tæt på borgerne. Det kan jeg som finansminister kun være godt tilfreds med, siger Bjarne Corydon.

Disse rammeaftaler har fokus på at finde energieffektive og miljørigtige løsninger:

Statens Indkøb er et godt eksempel på, hvordan vi kan tilrettelægge indkøbet, så vi får varerne til en skarp pris, samtidigt med at vi sikrer energieffektive og miljørigtige aftaler. Det er intelligent indkøb i praksis. Regeringen vil fortsætte indsatsen for at sikre de bedste og billigste indkøb, og vi vil derfor fremlægge en ny strategi for offentlige indkøb senere i 2012, siger Bjarne Corydon.

Strategien skal sikre bedst og billigst indkøb og bidrage til, at den offentlige efterspørgsel i højere grad anvendes til at fremme innovation og understøtte blandt andet velfærdsteknologi og grøn omstilling.

Fakta: Aftaler med grøn profil

De fællesstatslige aftaler er udbudt i henhold til EU's udbudsregler og under hensyntagen til relevante krav til arbejdstagerforhold, miljøhensyn, energieffektivitet, samfundsansvar (CSR) mv.

Aftalerne sikrer blandt andet energieffektive computere, servere, it storage og datakommunikationsløsninger i staten. Produkterne lever således op til kravene i Go Energi's indkøbsvejledning. Udgangspunktet for miljøkravene i produkterne er blandt andet EU's retningslinjer for offentlige grønne indkøb, kemikaliekravene i de nordiske og europæiske miljømærker såsom Svanen og Blomsten samt undgåelse af problematiske stoffer, som er opført på EU's kandidatliste. Miljø- og energikrav er udarbejdet i et samarbejde mellem Statens Indkøb, Miljøstyrelsen og Videncenter for grøn it i Digitaliseringsstyrelsen.