Regionernes budgetter for 2013

28-11-2012

Regionerne har vedtaget budgetter for 2013. Den foreløbige opgørelse viser, at budgetterne overordnet set lever op til økonomiaftalen med regeringen.

Den foreløbige budgetopgørelse viser, at regionernes budgetter overordnet set ligger på det aftalte niveau. På den baggrund forventer regeringen, at det betingede bloktilskud udbetales.

Finansminister Bjarne Corydon udtaler:

Regionerne er en central del af den samlede offentlige økonomi. Det er derfor afgørende for tilliden til dansk økonomi, at regionerne overholder de økonomiske rammer, regeringen og Danske Regioner aftaler.

Jeg vil gerne kvittere for den indsats de enkelte regioner og Danske Regioner har ydet for at leve op til rammerne i økonomiaftalen for 2013. Budgetterne for 2013 viser, at regionerne tager medansvar for at konsolidere dansk økonomi.

Jeg har samtidig tilkendegivet over for Danske Regioner, at regeringen forventer, regionerne holder styr på udgifterne i 2013, og dermed overholder de vedtagne budgetter.

Den endelige vurdering af, om regionernes budgetter overholder økonomiaftalen, foretages på baggrund af de endelige budgetter. Danmarks Statistisk offentliggør de endelige budgetter i januar 2013.