Kommentar fra finansministeren angående Vestjysk Bank

25-09-2012

Finansminister Bjarne Corydon udtaler i forbindelse med nedjusteringen af Vestjysk Banks årsresultat og ændringer af bankens ledelse:

Staten har som aktionær i Vestjysk Bank taget bestyrelsens dispositioner til efterretning, og jeg er tilfreds med, at bestyrelsen dermed handler aktivt for at skabe troværdighed om Vestjysk Bank. Det er efter min mening forudsætningen for, at Vestjysk Bank kan komme helskindet gennem de udfordringer, som banken står overfor.

Den danske stat ejer 52,2 pct. af aktierne i Vestjysk Bank A/S. Ejerandelen er en følge af, at Århus Lokalbank og Vestjysk Bank i henholdsvis 2011 og 2012 besluttede at udnytte deres ret til at konvertere en del af de kapitalindskud, som staten i 2009 i medfør af Kreditpakken ydede de to banker.