Offentliggørelse af finanslovforslaget for 2014

20-08-2013

Regeringen offentliggør sit forslag til finanslov for 2014 tirsdag den 27. august 2013 kl. 10.00, samtidig offentliggøres Budgetoversigt 2, august 2013.

Finansminister Bjarne Corydon præsenterer finanslovforslaget en time senere ved et pressemøde. Det sker kl. 11.00  i Finansministeriets Rentekammer.

Der er adgang til pressemødet mod forevisning af pressekort.

Den trykte udgave af finanslovforslaget for 2014 samt publikationerne kan - mod forevisning af gyldigt pressekort - afhentes i Finansministeriet tirsdag den 27. august fra kl. 10.00.

Finanslovforslaget for 2014 samt Budgetoversigten vil ligeledes være tilgængelige på Finansministeriets hjemmeside fm.dk, fra kl. 10.00.

En pressemeddelelse med information om statens nettofinansierings- og lånebehov vil blive offentliggjort mandag den 26. august 2013 kl. 20.00 på Finansministeriets hjemmeside fm.dk.

Tirsdag kl. 13.00 offentliggør Økonomi- og Indenrigsministeriet også Økonomisk Redegørelse, august 2013, ved et pressemøde. Læs mere på oim.dk.

Finanslovforslaget for 2014 kan i øvrigt bestilles gennem Rosendahls-Schultz Grafisk ved henvendelse på tlf. 43 22 73 00.