Praktisk om præsentation af finanslovforslaget for 2014

23-08-2013

Regeringen offentliggør på tirsdag den 27. august kl. 10.00 sit forslag til finanslov for 2014 på fm.dk. Samtidig kan den trykte udgave af forslaget afhentes i Finansministeriets reception mod forevisning af gyldigt pressekort.

Pressemøde om finanslovforslaget

Kl. 11.00 præsenterer finansminister Bjarne Corydon forslaget og besvarer spørgsmål fra pressen ved et pressemøde i Finansministeriets Rentekammer. Adgang med pressekort.

Pressedrop og lys

Der vil være lydudtag for elektroniske medier ("pressedrop") ved pressemødet.

Det vil ikke være muligt at sætte yderligere lys, end det lys Finansministeriet på forhånd har sat op.

Se præsentationen af finanslovforslaget live på fm.dk

Finansministeriet filmer præsentationen, som vises live på fm.dk kl. 11.00 – inklusiv de efterfølgende spørgsmål fra pressen.

Når pressemødet begynder, kan man følge det ved at klikke her

Vis præsentationen live direkte på hjemmeside

Nyhedsmedierne kan også vise præsentationen live på mediernes hjemmesider vha. en "embed player".

Læs flere detaljer og find de nødvendige links her  

Der sendes et testsignal fra playeren mandag kl.12.00-14.00.

Publikationer

I forbindelse med offentliggørelsen af finanslovforslaget for 2014 udarbejder Finansministeriet to publikationer. Det drejer sig om "Budgetoversigt 2, august 2013", og "Vækst og Balance" om finanslovforslaget for 2014. Publikationerne vil være tilgængelige på fm.dk tirsdag den 27. august kl. 10.00.

Finanslovsdatabase

Der kan fra tirsdag den 27. august kl. 10.00 findes flere oplysninger om finanslovforslaget i finanslovsdatabase.

Klik her for adgang til Finansministeriets finanslovsdatabase 

Finanslovdatabasen indeholder fx detaljerede oplysninger om:

  • Statens indtægter og udgifter fordelt på ministerområder
  • Statens bloktilskud fordelt på henholdsvis regioner og kommuner 
  • Statens driftsudgifter

Salg af finanslovforslaget

Interesserede, der ikke har pressekort, kan købe finanslovforslaget gennem Rosendahls-Schultz Grafisk ved henvendelse på tlf. 43 22 73 00.