Statens nettofinansierings- og finansieringsbehov i 2013 og 2014

11-12-2013

Finansministeriet offentliggør torsdag d. 12. december kl. 10.30 Budgetoversigt 3, december 2013.

Af hensyn til de finansielle markeder offentliggøres enkelte nøgletal, som indeholder markedsfølsom information, forud for den samlede offentliggørelse af Budgetoversigt.

Finansministeriets skøn for statens nettofinansierings- og finansieringsbehov i 2013 og 2014 fremgår af tabel 1. Statens samlede finansieringsbehov forventes at være 132 mia. kr. og 112 mia. kr. i henholdsvis 2013 og 2014.

Finansieringsbehovet dækkes ved at optage lån eller ved at trække på statens indestående i Danmarks Nationalbank.

Strategien for finansiering af finansieringsbehovet meddeles af Danmarks Nationalbank og kan findes på statsgældsforvaltningens hjemmeside.

Tabel 1. Statens nettofinansieringsbehov og finansieringsbehov 

Mia. kr.

2013

2014

 

August

December

FFL14

FL14

Nettofinansieringsbehov

32

1

23

3

Afdrag langfristet gæld 1)

81

84

75

75

Afdrag kortfristet gæld 2)

47

47

32

35

 

 

 

 

 

Finansieringsbehov

160

132

130

112

 - heraf indenlandsk finansieringsbehov

136

107

102

84

 - heraf udenlandsk finansieringsbehov

25

25

28

28

1) Afdrag på langfristet gæld er inklusive statslige fondes nettoobligationskøb, nettobetalinger fra valutaswaps og opkøb uden for året.

2) Afdrag på kortfristet gæld svarer til udestående i skatkammerbeviser og commercial papers primo året.

Kilde: Budgetoversigt 3, december 2013.