DONG Energy - kapitaludvidelse

27-02-2013

DONG Energy har i dag offentliggjort regnskabet for 2012. Samtidig har DONG Energy offentliggjort en omfattende handlingsplan, der har til formål at genetablere et solidt økonomisk fundament for den fortsatte vækst og strategiske omstilling af koncernen. Handlingsplanen omfatter bl.a. en reduktion af omkostningerne og frasalg af en række ikke-kerneaktiviteter.

DONG Energy har også fastlagt en ny og mere fokuseret strategi, hvor den fremtidige vækst overvejende skal ske gennem fortsatte investeringer inden for havvindmøller og efterforskning og produktion af olie og naturgas.

For at kunne realisere strategien er der enighed mellem Finansministeriet, der varetager det statslige ejerskab, og DONG Energy om, at der er behov for yderligere egenkapital for mindst 6-8 mia. kr. Selskabet og Finansministeriet vil i de kommende måneder gennemføre en proces med henblik på at afdække, hvordan denne styrkelse af selskabets kapitalgrundlag bedst muligt kan ske.

Finansminister Bjarne Corydon udtaler:

Jeg er glad for, at en bred kreds af partier i Folketinget bakker op om at udvide aktiekapital i DONG Energy med mindst 6-8 mia. kr., så vi sikrer, at DONG Energy også fremover kan udvikle sig.

Et styrket kapitalgrundlag vil skabe fundamentet for, at DONG Energy fortsat kan have en stærk position inden for havvindmøller og efterforskning og produktion af olie og gas, hvor selskabets investeringer har været værdiskabende og dermed til gavn for aktionærerne.

Den uventede negative udvikling på de europæiske gasmarkeder har været hård – ikke bare for DONG Energy – men også for en række andre europæiske gasselskaber. Hvis DONG Energy ikke tilføres kapital, vil det betyde, at selskabet vil skulle droppe perspektivrige projekter og miste unikke kompetencer, som selskabet har opbygget gennem en længere årrække.
Vi vil nu sammen med selskabet bruge de kommende måneder på at undersøge mulighederne for at gennemføre en kapitaludvidelse med deltagelse af såvel nye som eksisterende aktionærer, herunder staten.

Finansministeriet ejer på vegne af staten ca. 80 pct. af aktierne i DONG Energy. Den resterende del af aktierne er overvejende ejet af en række forbrugerejede elselskaber.