Vestjysk Bank - ny bestyrelsesformand

11-01-2013

Vestjysk Bank A/S har d.d. udsendt en fondsbørsmeddelelse, hvoraf det fremgår, at bestyrelsesformand Carsten Andersen af helbredsmæssige årsager har set sig nødsaget til at fratræde som formand og bestyrelsesmedlem i Vestjysk Bank A/S med øjeblikkelig virkning. Endvidere fremgår, at bestyrelsen har besluttet at nominere Steen Hemmingsen til valg til bestyrelsen med henblik på, at han efterfølgende kan udpeges som ny bestyrelsesformand.

Finansminister Bjarne Corydon udtaler:

Det er med stor beklagelse, at jeg har modtaget nyheden om Carsten Andersens situation. Gennem de seneste to år har Carsten Andersen som formand for først Aarhus Lokalbank og dernæst Vestjysk Bank kompetent og utrætteligt ydet en stor indsats for at bringe bankerne gennem krisen. Han har påtaget sig en meget stor opgave, som han under vanskelige vilkår har håndteret, på en for den danske stat, særdeles tilfredsstillende måde. Det kalder i den grad på anerkendelse, og det skylder vi ham en varm tak for.

Givet omstændighederne, ser Finansministeriet frem til samarbejdet med Steen Hemmingsen, der har påtaget sig hvervet som ny bestyrelsesformand for Vestjysk Bank, og som med sine erfaringer og kompetencer vil kunne videreføre det arbejde, som Carsten Andersen har påbegyndt.

Den danske stat ejer 52,2 pct. af aktierne i Vestjysk Bank A/S. Det statslige ejerskab er opstået, efter at Vestjysk Bank A/S i foråret 2012 besluttede at konvertere en del af det statslige kapitalindskud i medfør af Kreditpakken til aktier og efterfølgende fusionerede med Århus Lokalbank, hvori den danske stat også havde en betydelig aktiepost.