Basisbank A/S - konvertering af statslig hybrid kernekapital

13-06-2013

Basisbank A/S har d.d. offentliggjort, at dens solvens er under lovkravet på 8 pct., og at banken som konsekvens heraf har modtaget påbud fra Finanstilsynet om at gennemføre en obligatorisk konvertering af en del af det statslige kapitalindskud til aktier. Konverteringen vil omfatte 23,9 mio. kr. af de i alt 98,1 mio. kr., som staten i 2009 indskød i Basisbank i form af hybridkernekapital.

Konverteringen forventes gennemført inden sommerferien, og Finansministeriet vil derefter varetage statens ejerskab i Basisbank A/S.