SAS Kommissionens undersøgelse af kreditfacilitet

19-06-2013

Europa-kommissionen har i dag offentliggjort, at man vil indlede en formel undersøgelse af, hvorvidt den kreditfacilitet, som blev stillet til rådighed for SAS i december 2012, indebærer statsstøtte.

Finansminister Bjarne Corydon udtaler:

Det er rigtigt, at Kommissionen har besluttet at indlede en formel undersøgelse af, om den kreditfacilitet, som vi bl.a. fra den danske stats side har stillet til rådighed for SAS, indebærer statsstøtte.

Vi er fortsat af den opfattelse, at vores deltagelse i kreditfaciliteten klart kan begrundes ud fra rene forretningsmæssige overvejelser, og at vi dermed har handlet som en markedsøkonomisk investor. Derfor mener vi ikke, at der kan være tale om statsstøtte.

Og så er det vigtigt at slå fast, at Kommissionens beslutning alene er at igangsætte en undersøgelse. Dette er en ganske normal procedure, når Kommissionen som i denne sag har modtaget flere klager, og vi vil nu på sædvanlig vis bidrage til den igangsatte undersøgelse.

SAS er et børsnoteret skandinavisk flyselskab, hvori 50 pct. af aktierne ejes af den svenske stat (21,2 pct.), den norske stat (14,3 pct.) og den danske stat (14,3 pct.), mens de øvrige 50 pct. er ejet af private aktionærer mv.

Med henblik på at understøtte gennemførelsen af SAS’ 4 Excellence Next Generation plan stillede en række banker, KAW og de tre statslige ejere en kreditfacilitet på i alt 3,5 mia. SEK til rådighed for selskabet. Den danske stats andel heraf udgør 14,3 pct.

Kreditfaciliteten var pr. 30. april 2013 reduceret til 2,7 mia. SEK som følge af nedskrivninger i forbindelse med en række aktivsalg. SAS har ikke på noget tidspunktet fundet anledning til at trække på kreditfaciliteten.